Privacybeleid

Penyu-Media B.V., gevestigd aan Kerkenbos 1001, 6546 BB Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Penyu-Media B.V. https://www.penyu-media.nl Kerkenbos 1001 6546 BB Nijmegen 06 27408671

Jamiyah van Guilik is de Data Protection Officer van Penyu-Media B.V. Hij is te bereiken via info@penyu-media.com

Persoonsgegevens die wij verwerken Penyu-Media B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Penyu-Media B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van diensten
 • Marketingdoeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden Penyu-Media B.V. deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Penyu-Media B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Penyu-Media B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Penyu-Media B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@penyu-media.com.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Penyu-Media B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@penyu-media.com

Klachtenprocedure Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezich

houdende instantie op het gebied van privacybescherming.

Bewaartermijn Penyu-Media B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn tot wanneer nodig, afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld en verwerkt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy Wetgeving en Analysediensten Wij nemen de privacy van onze klanten zeer serieus en houden ons daarom ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die toezicht houdt op de privacy van onze verwerkte gegevens.
 • Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de aangegeven doeleinden, en vragen alleen de minimale gegevens die nodig zijn voor onze diensten.
 • Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.
 • Wij respecteren uw recht om uw persoonlijke gegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Toestemming Door de informatie en de diensten op https://www.penyu-media.nl/ te gebruiken, ga je akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacyverklaring van Penyu-Media B.V. en specifiek https://www.penyu-media.nl/, kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@penyu-media.com.

Contact Indien je contact met ons wilt opnemen naar aanleiding van deze privacyverklaring, kan dat via de onderstaande contactgegevens:

Penyu-Media B.V. Kerkenbos 1001, 6546 BB Nijmegen 

06 27408671 

info@penyu-media.com